DANH SÁCH NPP CẦN GIA HẠN TRONG CÁC THÁNG 10-11-12/2015

THÔNG BÁO

DANH SÁCH NPP CẦN GIA HẠN

TRONG CÁC THÁNG 10-11-12/2015

Kính gửi: Các Nhà phân phối Công ty TNHH Tiens Việt Nam

File đính kèm là danh sách các NPP cần gia hạn tháng 10-11-12/2015. Đề nghị các NPP kịp thời mua bổ sung thành tích để gia hạn mã số.

Chú ý: Kể từ tháng 01/2015, thành tích cần để gia hạn mã số là : 100PV/năm.

Chương trình khuyến mại mua 50pv để gia hạn mã số năm 2014 chỉ dành cho các mã số cần gia hạn vào gian từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2014.

Chú thích:

Renewal PV:                                  Số PV đã gia hạn
Renew month:                              Số tháng đã gia hạn
Remaining renew months:        Số tháng còn lại để gia hạn

Trân trọng thông báo!

Ngày 02 tháng 10 năm 2015

Công ty TNHH Tiens Việt Nam

Tải xuống

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

'